Zaradenie do poradia

MUDr. Katarína Šimovičová
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
zariadenie je mimo prevádzkových hodín.