Rezervovať termín

MUDr. Katarína Šimovičová


01-2022 02-2022 03-2022 04-2022

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

24.1.2022
Pondelok
Odbery
8:10
Odbery
8:20
25.1.2022
Utorok
9:45
10:15
26.1.2022
Streda
14:45
15:00
27.1.2022
Štvrtok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:30
9:45
10:15
10:30
10:45
28.1.2022
Piatok
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
31.1.2022
Pondelok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:00