Rezervovať termín

MUDr. Katarína Šimovičová


03-2021 04-2021 05-2021 06-2021

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

5.3.2021
Piatok
8.3.2021
Pondelok
9:30
9:45
10:15
9.3.2021
Utorok
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
10.3.2021
Streda
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
11.3.2021
Štvrtok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
12.3.2021
Piatok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:00
Preventívna prehliadka
13:00
15.3.2021
Pondelok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:15
10:30
10:45
11:00
16.3.2021
Utorok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:00
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:00
17.3.2021
Streda
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:00
Preventívna prehliadka
13:15
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:45
16:00
18.3.2021
Štvrtok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:00
Preventívna prehliadka
12:15
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:00
Preventívna prehliadka
13:15
19.3.2021
Piatok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:15
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:00
Preventívna prehliadka
13:15
22.3.2021
Pondelok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:00
Preventívna prehliadka
14:15
23.3.2021
Utorok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
24.3.2021
Streda
Preventívna prehliadka
13:00
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
25.3.2021
Štvrtok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:15
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:00
Preventívna prehliadka
13:15
26.3.2021
Piatok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
12:00
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:00
Preventívna prehliadka
13:15
29.3.2021
Pondelok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
Preventívna prehliadka
14:00
30.3.2021
Utorok
Odbery
8:00
Odbery
8:10
Odbery
8:20
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
31.3.2021
Streda
Preventívna prehliadka
12:30
Preventívna prehliadka
12:45
Preventívna prehliadka
13:15
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15