Zaradenie do poradia

MUDr. Jana Fülöpová
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
zariadenie je mimo prevádzkových hodín.