Rezervovať termín

Všeobecná amb. - MUDr. Chlebo Jenčová


10-2021 11-2021

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

22.10.2021
Piatok
25.10.2021
Pondelok
11:00
26.10.2021
Utorok
9:20
9:40
12:20
13:40
27.10.2021
Streda
13:20
13:40
14:00
28.10.2021
Štvrtok
9:20
9:40
10:40
11:00
11:20
11:40
13:40
29.10.2021
Piatok
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00