Zaradenie do poradia

Interná ambulancia - ĽN,n.o.
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
zariadenie je mimo prevádzkových hodín.