Rezervovať termín

MUDr. Peter Truchlý


03-2023 04-2023

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

28.3.2023
Utorok
10:45
11:00
11:30
30.3.2023
Štvrtok
8:30
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30