Rezervovať termín

Pediatrická pneumológia a ftizeológia - ĽN,n.o.


07-2024 08-2024

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

30.7.2024
Utorok
8:00 9:30 10:30 11:00 11:30