Rezervovať termín

Pediatrická pneumológia a ftizeológia - ĽN,n.o.


08-2022 09-2022

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

16.8.2022
Utorok
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
18.8.2022
Štvrtok
9:00 9:30 10:30 11:00
23.8.2022
Utorok
8:00 8:30 10:00 11:30
25.8.2022
Štvrtok
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
30.8.2022
Utorok
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30