Rezervovať termín

Pediatrická pneumológia a ftizeológia - ĽN,n.o.


12-2023 01-2024

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

5.12.2023
Utorok
8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
7.12.2023
Štvrtok
12.12.2023
Utorok
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
14.12.2023
Štvrtok
9:00 9:30 10:00 11:00
19.12.2023
Utorok
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
21.12.2023
Štvrtok
26.12.2023
Utorok
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
28.12.2023
Štvrtok
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00